...

Αγαπημένα Boutique Hotels στην Χαλκιδική

Αγαπημένα Boutique Hotels στην Χαλκιδική

Σκεφτήκατε ποτέ γιατί κάποια ξενοδοχεία έχουν τον τίτλο του “Boutique Hotel”? Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει δώσει τoν τίτλο αυτόν σε κάποια επιλεγμένα μικρά ξενοδοχεία που επενδύουν σε μια μοναδική εμπειρία διαμονής.

Το Πρόγραμμα “Boutique hotel” αναδεικνύει τον πρωτοποριακό σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών φιλοξενίας ενός ξενοδοχείου.

Για να ενταχθεί ένα ξενοδοχείο στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να διαφέρει στις Παροχές, στις Υπηρεσίες και στην Αισθητική του χώρου. Συνήθως είναι μικρά σε μέγεθος, έχουν ιδιαίτερα καλαίσθητους χώρους και μοναδικές παροχές και υπηρεσίες .

Τα αγαπημένα μας Boutique Hotels στα οποία έχουμε μείνει και αγαπήσαμε πολύ στην Χαλκιδική είναι τα εξής:

1. Afitis Boutique Hotel – Άφυτος

2. Rigas Boutique Hotel – Άφυτος

3. Acrotel Lily Ann Boutique Hotel – Ακτί Ελιά

4. Art Boutique Suites – Πευκοχώρι

5. Gkeea Boutique Hotel – Ιερισσός

6. White Suites Boutique Hotel– Άφυτος

 

Translate »
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.